وکیل تلفنی ، آیا فردی که به سن قانونی رسیده است میتواند به صورت مستقل زندگی کند؟

وکیل تلفنی آیا فردی که به سن قانونی رسیده است میتواند به صورت مستقل زندگی کند؟ من دختر ۲۰ساله ای هستم مادرم به علت خیانت خودش به پدرم از پدرم جداشد پدرم از وقتی اون رفته با من بدرفتاری میکنه و زندگی
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان