تعیین سه دانگ خانه بابت مهریه چگونه ثبت میشود؟

  تعیین سه دانگ خانه بابت مهریه چگونه ثبت میشود؟ من ۴سال پیش با اقایی ازدواج کردم که مهریه من ۱۱۴ سکه طلا و ۳دانگ منزل مسکونی بود.که ۳دانگ دیگر منزل به نام برادر شوهرم بود.شوهر و مادرشوهرم منزلی خریدند که به من گفتند ۳دنگ منزلی که مهریه ام هست به نام برادرشوهرم بکنم تا منزل جدیدی که خریده اند را ۳دانگ به نامم بزنند.چون خانه وام داشت از من مهلت خواستند که تا پایان وام منتظر بمانم وبعد که سند زده شد ۳دانگ را به نام من بکنند.و من بنا به اعتمادی که... وکیل تلفنی،مشاوره حقوقی آنلاین اینترنتی و تلفنی…
وکیل تلفنی
خانه
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان