وکیل تلفنی ، اگر شوهر تنها یک خانه داشته باشد زن میتواند بابت مهریه آنها را توقیف کند؟

وکیل تلفنی اگر شوهر تنها یک خانه داشته باشد زن میتواند بابت مهریه آنها را توقیف کند؟ با سلام همسر من به فردی بدهکار است البته در اثر ورشکسته شدن . در جریان شکایت طرف مقابل از ایشان یکی از چکهای شاکی توسط شاگرد شوهرم ربوده شد . و شاکی بعد از متوجه شدن از شاگرد شوهزم شکایت کرد و اکنون او در استانه زندانی شدن است . از طرف دیگر شوهرم هم توسط همین شاکی به علت بدهی تحت تعقیب است . ومن تنها چیزی که توانسته ام برای خودم وبچه ها حفظ کنم منزل مسکونی است که به نام خودم است .اکنون چون ان شاگر... وکیل تلفنی،مشاوره…
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان