وکیل تلفنی ، اگر شوهرم به دروغ گفته باشد که ازدواج دوم میباشد ولی ازدواج سوم باشد میتوانم طلاق بگیرم؟

اگر شوهرم به دروغ گفته باشد که ازدواج دوم میباشد ولی ازدواج سوم باشد میتوانم طلاق بگیرم؟
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان