وکیل تلفنی ،،، اگر شوهرم به دروغ گفته باشد که ازدواج دوم میباشد ولی ازدواج سوم باشد میتوانم طلاق بگیرم؟

وکیل تلفنی اگر شوهرم به دروغ گفته باشد که ازدواج دوم میباشد ولی ازدواج سوم باشد میتوانم طلاق بگیرم؟ با مردی ازدواج کردم که گفت ازدواج دومش هست الان فهمیدم سومین ازدواجش بوده باید چه کنم? خودم هم ازد
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان