وکیل تلفنی ، اجرای حکم مهریه و کسر از حقوق شوهر امکان پذیر است؟

وکیل تلفنی اجرای حکم مهریه و کسر از حقوق شوهر امکان پذیر است؟ با توجه به رای اجرای احکام قرار بر این شد که از حقوق (دارای کار دولتی ) شوهرم کسر گردد اما با توجه به ارائه نامه به شرکت ایشان مورخ ۹۵/۰
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان