وکیل تلفنی ، در چه صورتی زوجه بعد از طلاق میتواند مهریه خود را مطالبه کند؟

وکیل تلفنی در چه صورتی زوجه بعد از طلاق میتواند مهریه خود را مطالبه کند؟ خانمی رو طلاق توافقی دادم( ایشون ابتدا با تهمت هایی مثل نسبت شیطان پرستی قاچاقچی بودن پدر و مشکل روانی بنده و... که هیچکدام واقعیت نداره درخواست فسخ نکاح داده بود اما قاضی نظر منو راجع به طلاق پرسید و چون رضایت منو نسبت به طلاق دید پرونده رو به طلاق توافقی تبدیل کرد با بذل یک سکه خلعی باین و ایشون باقی مهرشو خواست و همین رای دادگاه شد اما ایشون گفت اگر همین امروز که رای دادگاه صادر شده منو در مهظر... وکیل تلفنی،مشاوره حقوقی…
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان