آیا محروم کردن فرزند از ارث امکانپذیر است

    ازدواج با مردی در آلمان و محروم کردن فرزند از ارث امكان پذير است؟ سلام من در اىران زندگى مى کنم قصد ازدواج بافردى در المان هستم اىشان ۵۴ساله هستند وقبلا ازدواج کردند و ىک دختر ۲۳ساله دارند ولى از همسرش جدا شده دخترشون هم نزد مادرش هست سوال دارم همىن اقا گفتند مىتوانند با وکىل صحبت کند و فرزندش از ارت محروم کند اىا مى تواند اگر امکان پزىر است جه مدت طول مىکشه  و من ۴۴ساله هستم واىن ازدواج اولم هست. اىا بعد از ازدواج با اىشان در المان هم مشخص مى شود و از تمام... وکیل تلفنی،مشاوره…
وکیل تلفنی
خانه
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان