وکیل تلفنی ، اگر عدم تمکین زن ثابت شود مهریه به ایشان تعلق میگیرد .

وکیل تلفنی اگر عدم تمکین زن ثابت شود مهریه به ایشان تعلق میگیرد؟ با سلام بنده ۶ماه پیش شوهر بنده را از خانه بیرون کرده و بنده هم به دادگاه اطلاع داده ام و بعد تقاضای مهریه داده ام.تا کنون ۲جلسه مهری
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان