وکیل تلفنی ، اگر خودروی شوهرم به نام فرد دیگری باشد قابل توقیف است؟

وکیل تلفنی اگر خودروی شوهرم به نام فرد دیگری باشد قابل توقیف است؟ بنده الان مهریه خودمو به اجرا گذاشتم، شوهرم یک ماشین جدید به اسم شخص دیگری خریده و از آن استفاده میکند، آیا میتوانیم ثابت کنیم برای
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان