وکیل تلفنی ، زن برای مطالبه نفقه معوقه از چه طریقی باید اقدام نماید؟

وکیل تلفنی زن برای مطالبه نفقه معوقه از چه طریقی باید اقدام نماید؟ سلام. زوجه چگونه باید اثبات کند که ۶ماه نفقه نگرفته ؟ باتوجه به اینکه این موضوع یکی از شروط ضمن عقد میباشد ایا به تنهایی حق طلاق بر
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان