وکیل تلفنی ، نصف شدن مهریه در دوران عقد در صورتیکه زن دوشیزه باشد چگونه است؟

وکیل تلفنی نصف شدن مهریه در دوران عقد در صورتیکه زن دوشیزه باشد چگونه است؟ در دوران عقد و باکره بودن همسر در صورت پرداخت چند قسط از مهریه چنانچه زوج درخواست طلاق داد،مهریه نصف میشود ؟و در صورت نصف ش
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان