وکیل تلفنی ، حضانت فرزند در قبال طلاق توافقی را میتوان گرفت؟

وکیل تلفنی حضانت فرزند در قبال طلاق توافقی را میتوان گرفت؟ با سلام خانمی ۳۰ساله هستم که پس از ۷سال زندگی مشترک و فرزند دختر سه ساله مشترک به دلیل ناسازگاری و سوء رفتار از طرف همسرم ، می خواهم بصورت
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان