وکیل تلفنی ، آیا برگشت از عهد بخشش مهریه از طرف زوجه امکان پذیر است؟

وکیل تلفنی برگشت از عهد بخشش مهریه از طرف زوجه امکان پذیر است؟ همسر شرط کرد که اگر همین امروز که رای دادگاه صادر شده طلاقش دهم درمهظر مهریه را میبخشد مهظر دار گفت ما مجبوریم طبق رای دادگاه انجام بدی
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان