وکیل تلفنی ، اگر مهریه در سند ازدواج قید نشود بذل مهریه امکان پذیر است؟

وکیل تلفنی اگر مهریه در سند ازدواج قید نشود بذل مهریه امکان پذیر است؟ آیا می شود قبل از اینکه عقد خونده شود خانم در دفترخانه ثبت کند که من مهریه ای که در قبال ازدواج با فلان مردبه من تعلق خواهد گرفت
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان