وکیل تلفنی ، در صورت داشتن وکالت در طلاق با بذل مهریه میتوان قبل طلاق برای گرفتن مهریه اقدام کرد؟

وکیل تلفنی در صورت داشتن وکالت در طلاق با بذل مهریه میتوان قبل طلاق برای گرفتن مهریه اقدام کرد؟ سلام اگر زن وکالت در طلاق با بذل مهریه و حق و حقوق مالی داشته باشد میتواند برای طلاق اقدام نکنه و مهری
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان