وکیل تلفنی ، وجوهی که به حساب زن واریز شود میتواند به عنوان مهریه تلقی گردد؟

وکیل تلفنی وجوهی که به حساب زن واریز شود میتواند به عنوان مهریه تلقی گردد؟ همسرم به مدت ۳سال هزینه هایی که به حسابم واریز کردند رو یادداشت به عنوان مهریه در حساب زدند که من ندیده بودم. آیا زمانی که
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان