وکیل تلفنی ، آیا در زمان فسخ نکاح نفقه به زن تعلق خواهد گرفت؟

وکیل تلفنی آیا در زمان فسخ نکاح نفقه به زن تعلق خواهد گرفت؟ با سلام.آیا در مراحل فسخ نکاح نفقه به زن تعلق میگیرد؟؟واینکه اگر شکایت ترک انفاق بکند در حالیکه باکره هست آیا مرد به ترک انفاق محکوم می شو
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان