وکیل تلفنی ، شرایط برای زن به جهت بازگشت بعد از عدم تمکین چگونه میباشد؟

وکیل تلفنی شرایط برای زن به جهت بازگشت بعد از عدم تمکین چگونه میباشد؟ با سلام همسرم ۴ماهه که رفته خونه پدرش به دلیل دخالتهای اونها حکم عدم تمکین گرفتم اگر بخاد اظهار پشیمونی کنه و برگرده میتونم شرای
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان