وکیل تلفنی ، آیا زوج برای دادخواست تمکین باید نفقه های گذشته زوجه را بپردازد؟

وکیل تلفنی آیا زوج برای دادخواست تمکین باید نفقه های گذشته زوجه را بپردازد؟ با عرض سلام آیا زوج جهت ارائه دادخواست تمکین میبایست نفقه های معوقه زوجه را به طور کامل پرداخت نماید؟ وکیل تلفنی،مشاوره ح
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان