وکیل تلفنی ، آیا میتوان دادخواست طلاق و مهریه را باهم تنظیم کرد؟

وکیل تلفنی,
وکیل تلفنی آیا میتوان دادخواست طلاق و مهریه را باهم تنظیم کرد؟ سلام شوهرم بیش از هفت ماهه منو آورده منزل پدرم نیومد دنبالم اجازه نداد خودمم برم و قفل درو عوض کرد مامور بردم تشکیل پرونده دادم و شاهد
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان