اگر همسرم مهریه خود را اجرا گذاشته باشد میتوانم تقسیط کنم؟

    اگر همسرم مهریه خود را اجرا گذاشته باشد میتوانم تقسیط کنم؟ سلام. من حدود دو ساله با همسرم مشکل دارم . مهریشو گذاشته اجرا. بعد از صدور حکم . خودم ۱۰ میلیون پول تو اجرای احکام دادم بهش. و تقسیطی هم نکردیم. بعد اشتی کردم و اون پرونده همونجوری موند. الان میخوام زنمو طلاق بدم. چی کار کنم. مهریشم زیاده .۱۳۶۱ سکه ... اموالی ندارم به نام خودم.  اون ده میلیونم همینجری دادم. البته قاضی زیر درخواسته توافقی ما دستور داده بود. ایا اون ده میلیون پیش قسطم محسوب میش... وکیل تلفنی،مشاوره حقوقی…
وکیل تلفنی
خانه
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان