آیا اگر مرد دادخواست اعسار ندهد و عدم توان مالی خود را اثبات نکند جلب می شود؟

  آیا اگر مرد دادخواست اعسار ندهد و عدم توان مالی خود را اثبات نکند جلب می شود؟ زوج طبق حکم دادگاه محکوم به پرداخت مهریه شده است . اما هیییچ مالی ندارد . آیا درست است که اگر اعسار ندهد طبق بخشن
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان