زوجه تا چه زمانی میتواند از حق حبس خود استفاده نماید؟

  زوجه تا چه زمانی میتواند از حق حبس خود اسفاده نماید؟ آیا حق حبس زن پس از دریافت اولین قسط از بین میرود و ملزم به تمکین است یا اینکه این حکم بستگی به نظر قاضی دارد و ممکن است تا آخرین قسط باقی
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان