با توجه به اینکه همسرم الزام به تمکین بنده را درخواست کرده آیا می توانم به منزل مشترک برگردم؟

وکیل تلفنی 24 ساعته   با توجه به اینکه همسرم الزام به تمیکن بنده را درخواست کرده آیا می توانم به منزل مشترک برگردم؟ همسرم الزام به تمکین زده مدته یه ساله که منزل پدرم هستم با دو تا بچه ام اصلا
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان