آیا مخفی کردن بیماری ژنتیکی زن از همسرش مهریه را از زن ساقط می کند؟

وکیل تلفنی 24 ساعته   آیا مخفی کردن بیماری ژنتیکی زن از همسرش مهریه را از زن ساقط می کند؟ با سلام.. در صورتی که بعد از عقد مشخص شود خانواده دختر بیماری ژنتیکی داشته که قابل انتقال به فرزندان هم خواهد بود و پسر را از این موضوع مطلع نکرده و دروغ گفته اند که بیماری ژنتیکی نداریم، واین موضوع ثابت شودکه بیماری ژنتیکی وجود دارد، آیا مرد میتواند بدون پرداخت مهریه و تصنیف دارایی زن را طلاق دهد؟! و سوال دوم اینکه اگر مرد در زمان عقد دختر را طلاق بدهد و همسرش همچنان دختر باشد و هنوز زن نشده باشد... وکیل…
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان