اگر ملکی بابت مهریه در سند ازدواج قید شود زوج میتواند برای فروش آن اقدام کند؟

وکیل تلفنی   اگر ملکی بابت مهریه در سند ازدواج قید شود زوج میتواند برای فروش آن اقدام کند؟ سلام منزلی ۸۰متری دو طبقه غیر استاندارد در پایین شهر اصفهان دارم با قول نامه دست نویس شده بدون ثبت مه
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان