آیا مبلغ کارت اهدایی از جانب مرد به زن جزء نفقه محسوب میگردد؟

وکیل تلفنی   آیا مبلغ کارت اهدایی از جانب مرد به زن جزء نفقه محسوب میگردد؟ سلام و تشکر از زحمات شما. از زمان ازدواج یک کارت هدیه پرداخت مبلغی به صورت ماهانه به شوهرم در محلی که کار می کند داده شد.(نمی دانم حق عائله مندی است یا چیز دیگر).دو سه ماه اول کارت دریافت مبلغ را به اینجانب دادند. پس از پیدا شدن اختلاف کارت را مسدود وخود در یافت می کنند. در حال حاضر اینجانب در منزل مشترک زندگی میکنم. شوهرم حدود یکسال (تمام مدت من در منزل مشترک بوده ام) هیچ مبلغی به اینجانب نپرداخت... وکیل تلفنی،مشاوره…
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان