با توجه به اینکه توان مالی پایینی دارم می توانم مهریه خودم را مطالبه کنم؟

وکیل تلفنی   با توجه به اینکه توان مالی پایینی دارم می توانم مهریه خودم را مطالبه کنم؟ سلام خسته نباشید نیاز مبرم به شما دارم و خواهش میکنم که پاسخ من را بدهید مهریه خود تعداد ۷۰۰سکه است و عقد دائم کرده ام دو سال است که در منزل شوهرم خود زندگی میکنم در این مدت بارها مرا مورد ضرب و شتم قرار داده که هم از پزشکی قانونی گواهی دارم و همسایه ام شاهد این موضوع است و در این مدت در اعسار شدید بوده ام و خرجی نمیداد همسرم شغل رسمی نظامی است و همه ی اموال خود را به نام پدرش کرده و در توقیف امو... وکیل…
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان