آیا زن می تواند با استناد به ترک منزل مرد به مدت ۵ ماه و اینکه نفقه ای پرداخت نمی کند برای طلاق اقدام نماید؟

وکیل تلفنی   آیا زن می تواند با استناد به ترک منزل مرد به مدت ۵ماه و اینکه نفقه ای پرداخت نمی کند برای طلاق اقدام نماید؟ سلام همسرم به مدت ٥ ماه من رو ترک کرده و نفقه نمیدهد و مدارک من ( اصل ش
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان