مطالبه مهریه همسر فوت شده از شوهر توسط مادر همسر به چه صورتی است؟

وکیل تلفنی   مطالبه مهریه همسر فوت شده از شوهر توسط مادر همسر به چه صورتی است؟ همسرم ۲سال پیش براثر بیماری سرطان فوت شده است.ایشان ۴سال بیمار بوده است و هزینه درمان و مراقبت از وی تنها برعهده بنده بوده است .پدر همسرم نیز قبل از همسرم فوت شده بود. دارای ۳فرزند می باشم و کارمند هستم و ازدواج مجدد کردم .سئوال من اینه که اگر مادرهمسرفوت شده من ادعای مهریه نماید از حقوق کارمندی من مهریه به ایشان تعلق می گیرد؟ آیا با وجود همسر دومم باز هم مادرهمسرم فوت شده من می توانند مطالبه م... وکیل تلفنی،مشاوره…
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان