آیا بخشیدن مهریه در قبال پرداخت وام بانکی که پدرهمسرم ضمانتم را کرده امکان پذیر است؟

وکیل تلفنی   آیا بخشیدن مهریه در قبال پرداخت وام بانکی که پدرهمسرم ضمانتم را کرده امکان پذیر است؟ باسلام .من دوسال پیش وام گرفتم ده تومان و پدر همسرم ضامنمون شد و ما یه کار ازادی رو راه انداختیم که متاسفانه متضرر شدیم مغازه رو جمع کردیم و هرچی داشتمو فروختم و رفت واسه بدهی ها همسرم هم بیکار بودن و من برای تامین مالی زندگیمون کار راه انداختیم که به جایی نرسید ونتونستیم عیر از سه میلیون از بدهی وامو پرداخت کنیم حالا از بانک خیلی تحت فشار هستم و پدر همسرم هم خیلی منو تحت فشار برای پرداخت بدهی…
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان