تمدید حکم جلب صادره بابت محکومیت به پرداخت مهریه چه مدت زمان می برد؟

وکیل تلفنی   تمدید حکم جلب صادره بابت محکومیت به پرداخت مهریه چه مدت زمان می برد؟ باسلام پس از تمام شدن مدت حکم جلبی که بابت مهریه داده شده گرفتن حکم جلب مجدد چه مقدار زمان میبرد و ایا مجددا ه
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان