در صورتی که زوجه نسبت به توقیف اموال زوج در ازای مهریه اقدام نموده باشد آیا زوج میتواند به استناد بدهی تقاضای رفع توقیف ملک را بنماید؟

وکیل تلفنی   در صورتی که زوجه نسبت به توقیف اموال زوج در ازای مهریه اقدام نموده باشد آیا زوج میتواند به استناد بدهی تقاضای رفع توقیف ملک را بنماید؟ سلام حدود ۱۰سال پیش پدرم قصد طلاق مادرم را داشت و منزل مسکونی را در زمان دادخواست به نام یکی از اقوام انتقال داد.قاضی تشخیص معامله صوری داد و خانه به نام پدرم برگشت و حالا خانه از همان زمان توقیف مهریه مادرم است. مجددا پدرم قصد طلاق مادرم را دارد.می خواستم بدانم با اینکه منزل توقیف هست پدرم میتواند برای فرار از دادن نصف اموال ادعا کند بدهی دارد…
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان