با توجه به حکم عدم تمکین همسرم آیا می توانم علیه پدر ایشان که مانع بازگشت دخترش به منزل می شود اقامه دعوا کنم؟

وکیل تلفنی   با توجه به حکم عدم تمکین همسرم آیا می توانم علیه پدر ایشان که مانع بازگشت دخترش به منزل می شود اقامه دعوا کنم؟ اگر از دادگاه حکم عدم تمکین زوجه را داشته باشیم و پدر زوجه نگذارد زو
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان