چگونه زن باید اموال شوهر خود را توقیف کند و ایشان متوجه نشود؟

وکیل تلفنی   چگونه زن باید اموال شوهر خود را توقیف کند و ایشان متوجه نشود؟ حدود دو سال از عقد من و همسرم میگذرد.متاسفانه با هم سازگاری نداریم دائم در کشمکش و درگیری.قبل از طلاق میخواهم مهریه ایم را که ۱۱۴سکه است مطالبه کنم.آیا میتوانم؟ حدود ۶ماه پیش خانه ای به مبلغ ۵۰۰میلیون خریدیم که همسرم ۳دانگ آن را به نام من کرد.آیا بدون رضایت من میتواند آن را پس بگیرد؟چند بار بعد از مطرح کردن سهمم اصطلاح هبه کردن را به کار برده است.آیا میتواند؟چه کنم که قبل از این که اموالش را به نا... وکیل تلفنی،مشاوره…
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان