وکیل تلفنی ، در چه صورتی پدر مسئول و ضامن پرداخت مهریه میباشد؟

وکیل تلفنی در چه صورتی پدر مسئول و ضامن پرداخت مهریه میباشد؟ سلام.برادرم ازدواج کرده و پدرمان پرداخت مهریه وی را ضمانت کرده است ایا برادرم با این وجود باز مسئول پرداخت مهریه است یا نه.برادرم سه دانگ
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان