وکیل تلفنی آیا به محض انعقاد عقد نکاح نفقه به زوجه تعلق خواهد گرفت؟

وکیل تلفنی به محض انعقاد عقد نکاح نفقه به زوجه تعلق خواهد گرفت؟ سلام: من مدت ۵ماهه که عقد کردم همسرم هیچگونه تمکینی در این مدت نداشته و از تمکین هم خوداری می کند در دادگاه اعلام به عدم تمکین و طلاق کرده بااین حال اقدام به درخواست نفقه کرده و مااهانه ۲۷۰هزار تومان نفقه برای ایشان تعریف شده ایا با توجه به عدم تمکین عذم تشکیل زندگی مشترک و هیچگونه ارتباط و یا تامین خواسته دوطرف نفقه تعلق میگیرد با این حال زوج مبلغ ۵۰۰هزار تومان به زوجه دستی جهت امورات جاری قبل ا... وکیل تلفنی،مشاوره حقوقی آنلاین اینترنتی…
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان