وکیل تلفنی ، نفقه اقارب و نحوه افزایش آن به چه صورتی مطالبه میشود؟

وکیل تلفنی ص70 نفقه اقارب و نحوه افزایش آن به چه صورتی مطالبه میشود؟ با سلام دوسال قبل فردی که سن رشذ دارد و یارانه نقدی خود را میگیرد پدرش را به مبلغ ۱۶۰۰۰۰تومان نفقه محکوم کرده از حقوق پدرش مرتب
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان