وکیل تلفنی ، آیا زن میتواند تمامی مهریه مندرج در سند ازدواج را مطالبه کند؟

وکیل تلفنی آیا زن میتواند تمامی مهریه مندرج در سند ازدواج را مطالبه کند؟ پدرشوهرم ۵مثقال طلا برای من درصورت مهریه اولیه انداخته که درپاکنویس ان ۱۰مثقال طلای زوج وپدرش را یکجا۱۵مثقال نوشته اند وهمینط
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان