وکیل تلفنی ، اگر فرزند با مادر زندگی کند مادر میتواند نفقه او را از پدرش بگیرد؟

وکیل تلفنی اگر فرزند با مادر زندگی کند مادر میتواند نفقه او را از پدرش بگیرد؟ فردی همسرش را طلاق داده دو دختر از وی دارد یکی از دختران گول مادرش را میخورد و فرار میکند با مادرش زندگی میکند ولی نمیفهمد که مادرش میخواهد از وی سوئ استفاده کند و بنام وی نفقه او را بگیرد به هرحال دادگاه دو سال قبل ۱۵۷تومان نفقه تعیین کرد سال ۹۵هم ۲۷۰تومان نفقه کارشناسی سشده برای افزایش با اینکه دختر در منزل پدرش از امکانات رفاهی برخوردار بوده ولی کارشناس مجددا اثاث و منزل را لحاظ کرده مگر دو... وکیل تلفنی،مشاوره حقوقی…
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان