وکیل تلفنی ، اگر مالک برای قلع و قمع اقدام نکند فرد میتواند اجرت المثل بگیرد؟

وکیل تلفنی اگر مالک برای قلع و قمع اقدام نکند فرد میتواند اجرت المثل بگیرد؟ با عرض سلام و خسته نباشید در مورد فروش مال غیر و پرداخت خسارات و غرامت ها در صورتیکه مشتری در ملک سوله یا ساختمان احداث کند یا تغییراتی در بنا ایجاد کند که موجب افزایش قیمت شود تکلیف چیست؟ و اگر دادگاه حکم به قلع و قمع دهد و مالک پس از تخلیه نسبت به قلع و قمع بنای احداثی اقدام نکند تکلیف چیست آیا مشتری می تواند اقدامی بکند؟ مثلا می تواند تقاضای اجرای حکم قلع و قمع را کند یا می تواند تقاضای اجرت ال... وکیل تلفنی،مشاوره حقوقی…
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان