وکیل تلفنی ، آیا فرزند دار نشدن مانع از پرداخت نفقه خواهد شد؟

وکیل تلفنی آیا فرزند دار نشدن مانع از پرداخت نفقه خواهد شد؟ سلام همسر من قیل از ازدواج به صورت ضمنی اظهار کرده بود در مورد بچه دار شدن تردید دارد . ولی حالا بعد ازدواج به صورت صریح بچه دار شدن را نف
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان