وکیل تلفنی ، نحوه پرداخت مهریه از سوی مرد به چه صورتی میباشد

وکیل تلفنی نحوه پرداخت مهریه از سوی مرد به چه صورتی میباشد؟ بنده با زنم به دلیل مشکلاتی قادر به زندگی نیستم و قصد طلاقش را دارم با توجه به این که مهریه همسرم ۵۰سکه به صورت عندالاستطاعه است و خودم هم
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان