وکیل تلفنی ، اگر شوهر سیاهه جهیزیه را امضا نکرده باشد نمیتوان جهیزیه را مسترد کرد؟

وکیل تلفنی اگر شوهر سیاهه جهیزیه را امضا نکرده باشد نمیتوان جهیزیه را مسترد کرد؟ باسلام همسر من بعد از اینکه بعد از ۸ماه خانه را ترک کرده و عدم تمکین او را گرفته ام از دادگاه نامه آورده و تمام وسایل جهیزیه را در حضور مامور کلانتری سالم تحویل گرفته است وسایل تقریبا نو بودند . حالا بعد از یک ماه از دادگاه نامه آمده که تعداد ۷۳مورد وسایل تحویل داده نشده به شرح لیست پیوست که هیچ پیوستی ندارد. حالا در نامه دادگاه آمده که من لیست جهیزیه را قبل از عروسی در حضور شواهد امضا کرده ام د... وکیل تلفنی،مشاوره…
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان