وکیل تلفنی ، درخواست اجراییه برای مهریه از طرف زوجه و درخواست طلاق مرد با دادن مهریه در دوران نامزدی چه ارتباطی دارند؟

وکیل تلفنی درخواست اجراییه برای مهریه از طرف زوجه و درخواست طلاق مرد با دادن مهریه در دوران نامزدی چه ارتباطی دارند؟ با سلام اگر زوج مایل ب طلاق زوجه با دادن مهریه در دوران نامزدی باشد و زوجه قبل از درخواست طلاق مرد مهریه را ب اجرا گذاشته باشد و توقیف اتومبیل زوج .آیا در این صورت زوج میتواند درخواست طلاق دهد؟در ضمن دوران نامزدی میباشد ک در اجراییه تمام مهر نوشته شده در این صورت مرد بخواهد طلاق دهد نصف مهریه میرسد یا تمام؟و زوج فقط یک واحد آپارتمان دارد که در رهن بانک میباشد ب دلیل اقساطی خریدن با…
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان