وکیل تلفنی ، اگر دوران عقد شش ماه نفقه پرداخت نشده باشد میتوان طلاق گرفت؟

وکیل تلفنی اگر دوران عقد شش ماه نفقه پرداخت نشده باشد میتوان طلاق گرفت؟ سلام.اگر در دوران عقد زوج ۶ماه نفقه نداده باشد چگونه باید ثابت کرد؟ باتوجه به اینکه یکی از شروط ضمن عقد همین میباشد ایا به تنه
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان