وکیل تلفنی ، اگر شوهرم موافق به مهریه زیاد نباشد چه کاری میتوانم انجام دهم؟

وکیل تلفنی اگر شوهرم موافق به مهریه زیاد نباشد چه کاری میتوانم انجام دهم؟ باسلام دختری۳۲ساله و شاغل هستم فردی به خواستگاری ام آمده که از همکلاسیهای دوران دانشگاهم هست سر مهریه توافق نداریم و میگوید۱
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان