وکیل تلفنی ، اگر شوهرم موافق به مهریه زیاد نباشد چه کاری میتوانم انجام دهم؟

وکیل تلفنی اگر شوهرم موافق به مهریه زیاد نباشد چه کاری میتوانم انجام دهم؟ باسلام دختری۳۲ساله و شاغل هستم فردی به خواستگاری ام آمده که از همکلاسیهای دوران دانشگاهم هست سر مهریه توافق نداریم و میگوید۱۴سکه بیشتر نمی پذیرد و می گوید مهریه بالا باعث طلاق هست و محرک زن برای طلاق است از طرفی من راضی به ازدواج هستم اما میترسم که درآینده راحت میتواند درصورت مشکل طلاق دهد یا راحت ازدواج مجدد کند ایشان میگوید خانه و ماشین را به نام من قبل از عقد میزند و قید میکند تازمانیکه باوی زن... وکیل تلفنی،مشاوره حقوقی…
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان