وکیل تلفنی ، آیا شهادتنامه کتبی برای اثبات اعسار لازم میباشد؟

آیا شهادتنامه کتبی برای اثبات اعسار لازم میباشد؟,
  آیا شهادتنامه کتبی برای اثبات اعسار لازم میباشد؟ با سلام.بنده دادخواست طلاق به دادگاه ارائه نمودم و دادگاه حکم به پرداخت مهریه، نفقه و .. نمود. سپس دادخواست اعسار ارائه نمودم که چنین حکمی به بنده ابلاغ شده است : نظر به اینکه خواھان شرایط مقرر درمواد۸و۹قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را رعایت ننموده است لذا دعوی به کیفیت فوق قابلیت استماع نداشته و به استناد مواد فوق وماده ۲قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر واعلام می گردد رای صادره... وکیل تلفنی،مشاوره حقوقی آنلاین اینترنتی…
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان