وکیل تلفنی ، اگر شوهر بخواهد الزام به تمکین بدهد باید خانه داشته باشد؟

وکیل تلفنی اگر شوهر بخواهد الزام به تمکین بدهد باید خانه داشته باشد؟ با عرض سلام و درود زوج و زوجه در دوران عقد به اختلاف خورده و زوجه مهریه خود را به اجرا گذاشته و بخشی از آن را دریافت نموده،از سویی نفقه نیز دریافت می نماید(زوجه بأکره نمی باشد) حال بعد از گذشت ٢ سال آیا زوج میتواند با تهیه مسکن دادخواست تمکین به دادگاه ارائه نماید ؟ آیا زوج می بایست جهت تمکین زوجه تمامی تشریفات عروسی را انجام داده یا دیگر نیاز به برگزارى این مراسمات نیست؟ حدود دو سال قبل توافقی فی... وکیل تلفنی،مشاوره حقوقی آنلاین…
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان